KRUS kto może być ubezpieczony

Zgodnie z ustawą ubezpieczenie „KRUS” obejmuje wyłącznie rolników, ich małżonków oraz pracujących z nimi domowników. Ogólnie ubezpieczenie to dzielimy na emerytalno-rentowe oraz na wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Warto jednak zaznaczyć, iż rolnik, który chce się ubezpieczyć w KRUS-IE musi spełnić kilka warunków:

– posiadanie polskiego obywatelstwa lub kraju UE (wiza i legalny pobyt na terenie Polski)

– rolnik musi mieć ukończone 18 lat i prowadzić gospodarstwo rolne, które jest jego własnością!

– rolnik jest także osobą, która przeznaczyła grunty rolne w celu zalesienia,

– natomiast domownikiem nazywamy osobę, która skończyła 16 lat i pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie,

– osoby bliskie dla rolnika, które mogą skorzystać z ubezpieczenia w KRUSie to małżonek, dzieci, dzieci małżonka, rodzice, rodzeństwo, inne bliskie osoby.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie społeczne dla rolników – KRUS
  2. Kto ubezpiecza bezrobotnego
  3. Czy ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe
  4. Zgłaszanie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.