Kiedy ZUS płaci zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS należy się każdej ubezpieczonej osobie, która jest niezdolna do pracy. Świadczenie to można otrzymać po okresie 30 dni ubezpieczenia chorobowego (w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego) oraz po 180 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego.

Okazuje się jednak, że niektóre osoby mają prawo do uzyskania zasiłku chorobowego już w pierwszym dniu ubezpieczenia: absolwenci szkół oraz uczelni wyższych, którzy pozyskali ubezpieczenie w ciągu 90 dni od ukończenia edukacji. Świadczenie to należy się również osobom, które uległy wypadkowi w czasie drogi do pracy lub w drodze powrotnej do domu oraz ci, którzy ubezpieczeni są od co najmniej 10 lat obowiązkowo. Wysokość zasiłku wynosi 80 % kwoty, która jest brana jako podstawa (np. wynagrodzenie za pracę), przebywając w szpitalu otrzymamy 70 % podstawy. Kiedy możemy liczyć na 100 % świadczenia? Gdy nasza niezdolność do pracy spowodowana jest zajściem w ciążę, wypadkiem w drodze do lub z pracy a także, gdy dobrowolnie poddajemy się badaniom lekarskim w celu oddania narządów, tkanek i komórek. Zasiłek przysługuje nam maksymalnie do 182 dni, okres ten wydłuża się do 270 dni w przypadku zachorowania na gruźlicę.

podobne wpisy:

  1. Kto ubezpiecza bezrobotnego
  2. Jak ubezpieczyć dziecko w ZUS
  3. Kto płaci ubezpieczenie przy umowie o dzieło?
  4. Kiedy i czy warto wykupić ubezpieczenie od sportów wysokiego ryzyka?
  5. Wysokość kary za brak ważnego OC 2013

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.