Jaka emerytura dla nauczyciela ?

Nauczyciele to dosyć specyficzna grupa zawodowa w kwestii uprawnień emerytalnych, ponieważ mają oni możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek lub też w obniżonym wieku emerytalnym. Takie prawo wynika z Karty Nauczyciela, jednak aby móc z niego skorzystać należy spełnić następujące warunki:

– posiadanie 30-letniego stażu pracy, w tym 20-letniego stażu pracy nauczycielskiej,

– posiadanie 20-letniego stażu pracy w wymiarze minimum połowy obowiązującego wymiaru zajęć,

– rozwiązanie umowy o pracę na wniosek zainteresowanego emeryturą.

W sytuacji, gdy następuje całkowita lub też częściowa likwidacja placówki, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie się ilości zajęć nauczyciela – rozwiązanie umowy nie jest wymagane.

Wszyscy nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. i przed 1 stycznia 1969 r. mają prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeśli spełnią następujące warunki:

– spełnili wszelkie warunki do uzyskania emerytury w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS,

– nie są członkami OFE lub też złożyli wniosek o przeznaczenie zgromadzonych środków na dochody budżetu państwa.

Nauczycielom urodzonym przed 1 stycznia 1969 r. przysługuje także prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym. Muszą oni jednak spełnić także dodatkowe warunki:

– 20 letni staż pracy, w tym 15 lat pracy jako nauczyciel w przypadku kobiet oraz 25 letni staż, w tym minimum 15 lat pracy jako nauczyciel w przypadku mężczyzn,

– rozwiązanie umowy o pracę,

– nieprzystąpienie do OFE lub przekazanie środków tam zgromadzonych na rzecz budżetu państwa,

– stałe zatrudnienie w pełnym wymiarze podczas wykonywania zawodu jako nauczyciel.

podobne wpisy:

  1. Co to jest emerytura obywatelska ?
  2. Czy ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe
  3. Zgłaszanie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego
  4. Ubezpieczenie dla studenta
  5. Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.