Jak ubezpieczyć własną działalność?

Prowadzenie własnej działalności bez względu na jej formę zawsze jest związane ze sporym ryzykiem, które wzrasta wraz z rodzajem oraz wielkością firmy. Nigdy niestety do końca nie wyeliminujemy tego ryzyka ale z pewnością możemy chociaż w części uchronić się przed jego skutkami zawierając stosowne umowy ubezpieczeniowe.

Ryzyko w firmie należy przede wszystkim rozpatrywać pod kątem posiadanych środków trwałych oraz obrotowych, właściciela, pracowników oraz możliwych strat finansowych. Dlatego też dobrze jest ubezpieczyć aktywa trwałe przedsiębiorstwa (w szczególności: rzeczowe aktywa trwałe m.in. budynki, budowle, maszyny i urządzenia, wartościowe narzędzia, sprzęt komputerowy), aktywa obrotowe – produkty, towary i materiały oraz posiadane środki transportu. Istnieje oczywiście również ubezpieczenie strat finansowych. Ubezpieczenie obejmuje ewentualne koszty przerwy w działalności, które powstały w wyniku wyrządzonych szkód lub nieszczęśliwego wypadku właściciela lub pracowników zatrudnionych w danej firmie.

podobne wpisy:

  1. Jak ubezpieczyć firmę?
  2. Czy warto ubezpieczyć się od skutków powodzi?
  3. Jak ubezpieczyć dziecko w ZUS
  4. Jak ubezpieczyć telefon
  5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w firmie

Oferta ubezpieczeń:


  1. […] na przykład sieci hoteli w całym kraju. Jednak w tych dwóch sytuacjach warto jest pomyśleć o ubezpieczeniu OC działalności gospodarczej, aby nie musieć ponosić kosztów, często bardzo wysokich z własnej kieszeni – takie […]