Jak ubezpieczyć mieszkanie

Wykup ubezpieczenia mieszkania to wydatek rzędu kilkuset złotych rocznie. To naprawdę niedużo, biorąc pod uwagę fakt, że może przynajmniej częściowo zrekompensować nam straty poniesione w wyniku zdarzeń losowych a także kradzieży.

Każde mieszkanie to przecież poważna lokata kapitału, dlatego nie warto ryzykować jej utraty lub zniszczenia. Na początku dokładnie zapoznajmy się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które określają przedmiot oraz zakres ubezpieczenia. Znajdziemy tam również prawa i obowiązki nasze i ubezpieczyciela, sposób ustalenia wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania.

Musimy pamiętać, że każdą szkodę, która miała miejsce w naszym mieszkaniu, trzeba zgłosić w określonym terminie. Niedotrzymanie tego terminu może być powodem zmniejszenia lub nawet nieprzyznania rekompensaty. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby domagać się przedstawienia wszystkich warunków ubezpieczenia, nawet jeśli ubezpieczyciel sam nie dołączył ich do umowy. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują bardzo różne warunki ubezpieczenia, poza tym polisy różnią się także oczywiście ceną. Pamiętajmy jednak by nie sugerować się nią przy wyborze najlepszej oferty!

Przedmiotem ubezpieczenia jest zazwyczaj samo mieszkanie, jego wyposażenie oraz odpowiedzialność cywilna. Ta ostatnia dotyczy szkód wyrządzonych przez nas osobom trzecim (jeśli zalejemy mieszkanie sąsiad firma ubezpieczeniowa zapłaci mu odszkodowanie).

Zakres ubezpieczenia, czyli czynniki, od których możemy się ubezpieczyć, w większości wypadków obejmuje: wypadki powstałe na skutek pożaru i innych wydarzeń losowych (uderzenie pioruna, huraganu, powodzi, zalania, ciężaru śniegu lub lodu), kradzież z włamaniem oraz dewastację. Nie zapominajmy także o ty, że wykupując ubezpieczenie od skutków kradzieży, musimy zabezpieczyć nasze mieszkanie w sposób wymagany przez towarzystwo (odpowiednie drzwi, okna) a także od razu zgłosić szkodę na policji.

Ubezpieczając mieszkanie, warto zwrócić się w tej sprawie do brokera, a nie do agenta. Agent ubezpieczeniowy pracuje dla jednego towarzystwa i może być nieobiektywny, podczas gdy broker nie reprezentuje firmy i jest naszym pełnomocnikiem.

podobne wpisy:

  1. Często wyjeżdżasz? Ubezpiecz swoje mieszkanie!
  2. Jak ubezpieczyć telefon
  3. Zalane mieszkanie… Co teraz?
  4. Jak ubezpieczyć dziecko w ZUS
  5. Jak ubezpieczyć dziecko po urodzeniu

Oferta ubezpieczeń:


  1. […] z pomocą przychodzi nam polisa ubezpieczeniowa, oczywiście pod warunkiem, że ją posiadamy. Ubezpieczenie mieszkania lub domu chroni właściciela przed niemal wszystkimi skutkami niemiłych zdarzeń losowych. W […]

  2. […] ubezpieczenie mieszkania powinniśmy pamiętać, że ta polisa nie będzie obejmowała ochroną wszystkich rzeczy, które […]