Jak ubezpieczyć dziecko w ZUS

Coraz częściej spotykam się z zapytaniem na forach internetowych o to jak ubezpieczyć dziecko w ZUS. Mimo, iż prawnie każde dziecko jest objęte opieka medyczną, to zgłoszenie go do ZUS-u jest obowiązkiem każdego rodzica. Warto jednak zaznaczyć, iż może tego dokonać wyłącznie jedno z pracujących rodziców. Jeśli oboje posiadają zatrudnienie, ustalają tę kwestię między sobą.

Pracodawca, po otrzymaniu stosownej informacji oraz niezbędnych danych (najważniejszy jest PESEL dziecka) ma obowiązek do niezwłocznego zgłoszenia do ZUS dziecka lub dzieci swoich pracowników na formularzu ZCNA. W razie nie dopełnienia tego obowiązku pracodawca naraża się na otrzymanie kary w wysokości 5 tys. zł.

Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny wyłącznie do 18 roku życia, natomiast jeśli wciąż się uczy aż do 26 lat. Oczywiście w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – nie stosuje się żadnych czasowych ograniczeń. Rodzic ma obowiązek informowania pracodawcę o każdym fakcie, który powoduje utratę uprawnień do ubezpieczenia dziecka np. ukończenie nauki. Również w sytuacji, gdy ojciec lub matka nie pracują już w danej firmie, pracodawca musi ich wyrejestrować z ZUS wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny. Pamiętajmy jednak, że po zgłoszeniu tego faktu do ZUS, wszystkimi wyżej wymienionym osobom przysługuje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej jeszcze przez okres jednego miesiąca.

Uwaga! Po ukończeniu 26 roku życia przez nasze dziecko, obowiązek zgłoszenia go do ZUS ma uczelnia, w której podejmuje naukę, chyba że posiada on ubezpieczenie z innego tytułu (umowa o pracę, umowa zlecenie). Jeśli dziecko jest już pełnoletnie i się nie uczy, powinno niezwłocznie zarejestrować się w urzędzie pracy, który zgłosi go do ZUS-u.

 

 

 

 

podobne wpisy:

  1. Jak sprawdzić ubezpieczenie w NFZ
  2. Jak ubezpieczyć telefon
  3. Ubezpieczenie OC dziecka
  4. Ubezpieczenie NNW dla dziecka
  5. Czym jest współwłasność pojazdu

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.