Jak ubezpieczyć dziecko po urodzeniu

Po urodzeniu dziecka, rodzice otrzymują dla niego numer PESEL i dzięki temu mogą ubezpieczyć swoją pociechę w ZUSie. Jak tego dokonać? Matka dziecka powinna za pośrednictwem swojego pracodawcy złożyć stosowne dokumenty do ZUS, które będą podstawą do ubezpieczenia dziecka.

Jeśli jednak matka nie pracuje, obowiązek zgłoszenia dziecka, jak i matki spoczywa oczywiście na ojcu, który dokonuje tego wypełniając odpowiednie druki poprzez swój zakład pracy. Innym rozwiązaniem, w przypadku m.in. braku partnera, jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy, który ma obowiązek zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego matce oraz jej dziecku. Ta opcja jednak wiąże się z pewną odpowiedzialnością, gdyż z jednej strony zgłaszając się do UP wyrażamy chęć podjęcia pracy a z drugiej mając małe dziecko ciężko nam będzie coś znaleźć. Niestety w sytuacji, gdy pracownicy Urzędu Pracy znajdą dla nas jakąś ofertę a my dwukrotnie odmówimy z wiadomych względów – możemy utracić prawo do ubezpieczenia na kilka miesięcy! Trzeba więc dobrze zastanowić się, czy takie rozwiązanie będzie dla nas korzystne. Jak się okazuje dziecko może być również zgłoszone wraz z ubezpieczeniem jego dziadków, wymaga to jednak większej ilości dokumentów i zaświadczeń.

Oczywiście, gdy tylko nasze dziecko podrośnie, ubezpieczone może być za pośrednictwem placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz szkoły. Warto również zaznaczyć, iż zgodnie z prawem każde dziecko w naszym kraju ma dostęp do bezpłatnej opieki medycznej.

podobne wpisy:

  1. Jak ubezpieczyć dziecko w ZUS
  2. Ubezpieczenie OC dziecka
  3. Jak ubezpieczyć się za granicą
  4. Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, które ukończyło studia
  5. Jak ubezpieczyć telefon

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.