Indywidualne ubezpieczenia terminowe

Głównym celem ubezpieczenia terminowego jest zapewnienie jak najszerszej ochrony ubezpieczeniowej za możliwie najniższą składkę. Jak sama nazwa wskazuje polisa ta jest zawierana zawsze na czas określony, klient wybiera także wysokość składki oraz częstotliwość jej opłacania. Uwaga ! Minimalny okres obowiązywania ubezpieczenia to 1 rok, natomiast maksymalny 52 lata (z tym, że nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez osobę ubezpieczoną 71 roku życia).

Ubezpieczony a tytułu posiadania polisy, opłaca składkę regularną w określonych odstępach (rocznie, półrocznie, kwartalnie, miesięcznie) lub też jednorazową na początku. Wysokość składki jest ściśle zależna od warunków konkretnego towarzystwa oraz od wybranej sumy ubezpieczenia. Świadczenie wybierane przez klienta jest wypłacane w całości uposażonemu w przypadku śmierci ubezpieczonego lub też w zależności od wariantu w razie poważnego zachorowania, trwałego inwalidztwa itp.

Terminowe ubezpieczenie skierowane jest głównie do osób, które potrzebują krótkiego zabezpieczenia m.in. zobowiązań finansowych – kredyty, pożyczki, leasing. Od razu po wystawieniu polisy rozpoczyna się pełna ochrona, która trwa do dnia określonego w umowie jako dzień zakończenia obowiązywania ochrony.

podobne wpisy:

  1. Jak wybrać polisę ?
  2. Ubezpieczenia z rentą
  3. Czy ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia na życie?
  4. Ubezpieczenia na życie i dożycie
  5. Ubezpieczenia NNW

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.