Emerytura mieszana – komu przysługuje

Emerytura mieszana została wprowadzona wraz z reformą emerytalną i stanowi połączenie starych oraz nowych zasad stosowanych podczas ustalania wysokości świadczenia emerytalnego. Część osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku mogą otrzymać w przyszłości właśnie mieszaną emeryturę.

Oto warunki otrzymania emerytury mieszanej:

– osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego w okresie od 2009 do 2013 roku,

– nieprzystąpienie do otwartego emerytalnego funduszu,

– nieodebranie świadczenia emerytalnego obliczonego na podstawie starych zasad.

Mieszany sposób liczenia wartości emerytury dotyczy kobiet urodzonych w latach 1949-1953. A także kobiet i mężczyzn, którzy ubiegają się o przyznanie wcześniejszej emerytury lub też świadczenie to zostało im przyznane i wiek emerytalny osiągną w latach 2009-2013.

 

podobne wpisy:

  1. Jakie OFE wybrać?
  2. Przejście z renty na emeryturę – jak ?
  3. Ubezpieczenie OC budynków

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.