Dobrowolne ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym jest skierowane do osób fizycznych lub też prawnych, które w celach zarobkowych wykonują drogowy przewóz towarów przy użyciu własnych lub tez podnajętych pojazdów. Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, jednak większość firm transportowych stosuje taką formę ochrony. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Ze względu na fakt, iż OC nie jest obowiązkowe jego zakres nie jest regulowany przez żadne ustawy więc oferta jest zależna od danego towarzystwa. Zazwyczaj ochrona obejmuje szkody związane z uszkodzeniem towaru, całkowitym lub częściowym zaginięciem towaru.

Czego nie obejmuje OC? Wszystkich szkód, które nastąpiły w wyniku rażącego niedbalstwa, naruszenia przepisów drogowych, niewłaściwego załadowania lub zabezpieczenia towaru, ukrytych wad towaru, użycia nieodpowiedniego pojazdu.

Wysokość sumy gwarancyjnej w tym przypadku ustalana jest indywidualnie, ponieważ jest zależna od wartości przewożonego towaru.

podobne wpisy:

  1. OC architektów i inżynierów budownictwa
  2. Ubezpieczenie OC dobrowolne
  3. Ubezpieczenie OC dla lekarzy
  4. Rodzaje ubezpieczeń samochodowych

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.