Czym są polisy unit-link

Polisa unit-link to produkt ubezpieczeniowy, który jest idealną alternatywą dla naszych przyszłych emerytur, które są wypłacane na podstawie zgromadzonych przez nas świadczeń w ZUS-ie oraz w OFE. Gdy nasza przyszłość jest tak niepewna, szczególnie z powodu ciągłych zmian wprowadzanych przez rząd, unit-link może być dobrym sposobem na zabezpieczenie swojej finansowej przyszłości.

Polisy unit-link pełnią dwie funkcje – ochronną oraz inwestycyjną (ta jest bardzo istotna, a jej podstawowym założeniem jest długoterminowa inwestycja, która przyniesie dla klienta realne zyski). Decydując się na tego typu produkt, każdy klient ma możliwość gromadzenia własnych oszczędności w indywidualnie stworzonym przez siebie portfelu inwestycyjnym (połączenie różnych funduszy).

Najważniejszą zaletą posiadania polisy unit-link jest możliwość wypłaty zgromadzonych środków bez podatku, osobie wskazanej w umowie. Co ważne, pieniądze te w 75 % są wyłączone z postępowania sądowego i nie podlegają windykacji. Uwaga! Tylko w przypadku kosztów alimentacyjnych, może być pobrana cała suma z polisy. Kolejną zaletą jest możliwość zamiany kapitału i to nawet 12 razy w okresie jednego roku ubezpieczeniowego w ramach jednego programu. Posiadając taką polisę mamy także korzyści podatkowe, ponieważ podatek od inwestycji naliczany jest dopiero po jej ukończeniu.

Jeśli natomiast chodzi o kwestię wad – niestety posiadanie takiej polisy unit-link nie jest zbyt tanie. Klient ponosi opłatę wstępną oraz administracyjną a także dokonuje opłaty za zarządzanie, która wynosi około 4 % rocznie. Do tego często w przypadku takich polis klient płaci wysoką karę za wcześniejsze zerwanie umowy. Zgromadzone środki zwykle można wypłacić dopiero po 10 latach, choć z tym różnie bywa.

Gdzie znajdziemy polisy unit-link? Produkty te znajdują się w ofercie takich towarzystw ubezpieczeniowych jak: Aviva, AXA, Nordea, Skandia, Generali oraz Aegon.

podobne wpisy:

  1. Czym jest współwłasność pojazdu
  2. Czym jest polisolokata?
  3. Czym jest ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym
  4. Kupiony pojazd nie ma polisy OC
  5. Cesja ubezpieczenia – na czym polega ?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.