Czy warto ubezpieczyć się od skutków powodzi?

W ostatnim czasie Polacy coraz częściej zastanawiają się czy warto jest ubezpieczyć się od skutków powodzi? Odpowiedź powinna być dla nas oczywista – z pewnością warto! Ubezpieczenie od skutków powodzi zwykle jest jedną z opcji w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Poza zabezpieczeniem naszego mienia, towarzystwo zwraca także koszty za:

– ratowanie mienia w celu zmniejszenia rozmiarów szkód,

– wszelkich szkód, które powstały w czasie trwania akcji ratowniczej,

– sprzątania pozostałości po szkodach,

– zniszczeń powstałych na skutek upadku drzew w następstwie powodzi.

Wysokość składki za takie ubezpieczenie jest zależne od sumy ubezpieczeniowej, ilości ubezpieczonych ryzyk oraz udzielonych zniżek.

Przedmiotem ubezpieczenia od powodzi mogą być m.in. budynki oraz lokale mieszkalne, domy w budowie, budowle, wartości pieniężne, przedmioty wartościowe.

 

podobne wpisy:

  1. Czy warto się ubezpieczać?
  2. Jak ubezpieczyć się od zdrady
  3. Jak ubezpieczyć mieszkanie
  4. Jak ubezpieczyć się za granicą
  5. Czy warto kupić ubezpieczenie autocasco?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.