Czy ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie jest dobrowolnym rodzajem ubezpieczenia i w związku z tym warunki umowy mogą być ustalane według zasady swobody umów, jednak treść stosunku prawnego lub tez jego cel nie może sprzeciwiać się ustawie ani zasadom współżycia społecznego zgodnie z art. 3531 K.c. W tym przypadku wszystkie warunki ustalane są przez obie strony a więc zarówno przez towarzystwo jak i przez ubezpieczonego. I tak, jeśli treść umowy, którą proponuje klient jest niezgodna z wyżej wymienionymi zasadami lub też niekoniecznie jest korzystna dla samej firmy, ubezpieczyciel ma prawo do odmowy udzielenia ubezpieczenia lub zwykle wychodzi z propozycją zmian warunków polisy.

Kiedy jeszcze ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia?

W sytuacji, gdy po samodzielnej ocenie przez ubezpieczyciela, stwierdzi on, iż prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które jest przedmiotem ubezpieczenia, jest bardzo wysokie, często niemal pewne, wtedy również może ale nie musi odmówić podpisania polisy.

podobne wpisy:

  1. Jakie ubezpieczenie na życie wybrać
  2. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  3. Jakie niedozwolone zapisy znajdują się w polisach na życie?
  4. Ubezpieczenie na życie
  5. Ubezpieczenia zwierząt dla hodowców i schronisk

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.