Czy ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe

Ubezpieczenie zdrowotne można ogólnie podzielić na obowiązkowe oraz dobrowolne. To pierwsze tyczy się m.in. pracowników, osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, dzieci, emerytów, rencistów, osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w urzędzie pracy. Warto tutaj dodać, że zgodnie z prawem dzieci, które nie są objęte ubezpieczeniem mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej niezależnie od tego. Świadczenia te finansowane są z budżetu państwa.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego jest spełniony w momencie zgłoszenia danej osoby w kasie chorych oraz oczywiście opłacenia składki. Nie tylko sam ubezpieczony może korzystać ze świadczeń ale także jego współmałżonek i dzieci. W tym celu trzeba jednak wypełnić dodatkowe dokumenty i przedstawić je w NFZ.

Kto płaci za składki? Jeśli pracujemy obowiązkiem pracodawcy jest opłacenie w terminie składek zdrowotnych, jeśli jesteśmy emerytami lub rencistami – płatności dokonuje ZUS, rolnikom składki opłaca KRUS a bezrobotnym Urząd Pracy.

Oczywiście na rynku istnieje także dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – mogą z niego skorzystać osoby, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem np. cudzoziemcy, pracownicy z umową o dzieło, pracownicy na bezpłatnym urlopie, osoby bezrobotne nie będące zarejestrowane w UP. Również w takim przypadku wszystko należy zgłosić w ZUS-ie. Dodatkowo mamy do wyboru wiele ubezpieczeń prywatnych, z których coraz więcej osób korzysta ze względu na jakość i szybkość w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC czy jest obowiązkowe?
  2. Czy każdy posiada ubezpieczenie zdrowotne?
  3. Ubezpieczenie zdrowotne – po co skoro jest NFZ?
  4. Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?
  5. Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.