Czy ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 2008r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 11 poz. 74, ze zm.) ubezpieczenia chorobowe można podzielić na obowiązkowe oraz dobrowolne.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

– pracownicy,

– członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz kółek rolniczych,

– osoby odbywające służbę zastępczą.

Natomiast dobrowolnie w przypadku choroby lub macierzyństwa mogą ubezpieczyć się na swój wniosek osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, które:

– wykonują pracę nakładczą,

– są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub tez innej umowy o świadczenia usług,

– prowadzą działaność pozarolniczą a także ich współpracownicy,

– wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub też tym czasowego zatrudnienia,

– duchowni.

podobne wpisy:

  1. Czy ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe
  2. Ubezpieczenie OC czy jest obowiązkowe?
  3. Czy ubezpieczenie podróżne jest obowiązkowe
  4. Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?
  5. Czy ubezpieczenie kredytu jest zwracane?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.