Co z ubezpieczeniem po studiach ?

Wielu studentów zastanawia się co z ich ubezpieczeniem zdrowotnym po zakończeniu nauki. Jakie mają możliwości w tej kwestii, czy nadal są w ogóle objęci ochroną czy też musza zadbać o nią samodzielnie płacąc koszty i to niemałe za składki zdrowotne.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu podejmowania nauki wygasa po 4 miesiącach od zakończenia studiów lub wykreślenia z listy studentów (art. 67 ust, 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Za datę ukończenia studiów uznaje się dzień egzaminu dyplomowego (choć to zależy od kierunku studiów). W razie jakichkolwiek problemów w sytuacji np. odmowy świadczenia medycznego przez te 4 miesiące należy skontaktować się z najbliższym oddziałem NFZ. Oczywiście należy mieć przy sobie dokument z uczelni potwierdzający jej ukończenie.

Po tym okresie student może dalej się ubezpieczać jeśli podejmie pracę lub też powinien zarejestrować się w Urzędzie Pracy w celu uzyskania opieki zdrowotnej.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, które ukończyło studia
  2. Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych
  3. Kto ubezpiecza bezrobotnego
  4. Co z ubezpieczeniem oc przy sprzedaży samochodu
  5. Czy ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.