Co z ubezpieczeniem oc przy sprzedaży samochodu

Podczas sprzedaży samochodu, bardzo często właściciel zastanawia się co z ubezpieczeniem i czy istnieje jakaś możliwość odzyskania części zapłaconej składki, w przypadku długiego okresu obowiązywania polisy już po dokonanej sprzedaży.

Kwestia obowiązkowego ubezpieczenia OC została uregulowana w Ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczyciel Komunikacyjnych. I tak: w razie sprzedaży auta na jego nowego nabywcę przechodzą wszelkie prawa oraz obowiązki byłego właściciela pojazdu. Tak więc wiąże go umowa OC na takich samych warunkach, które podpisał wcześniej sprzedający. Umowa ustaje wraz z zakończeniem określonego terminu.

Inaczej jest w przypadku, gdy nabywca nie chce korzystać z dotychczasowego OC, ma on prawo wypowiedzieć umowę do 30 dni od transakcji kupna. Nam, jako sprzedającym przyda się stosowne oświadczenie, potwierdzające tę rezygnację w celu starania się o odzyskanie należnej części zapłaconej składki.

podobne wpisy:

  1. Co z ubezpieczeniem przy sprzedaży samochodu
  2. Miałem wypadek co z ubezpieczeniem?
  3. Kupno nowego samochodu, co z polisą OC?
  4. Ubezpieczenie samochodu zabytkowego
  5. Ubezpieczenie OC czy trzeba mieć przy sobie

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.