Co z funduszem gdy ciebie zabraknie?

Jeśli umrzesz zanim otrzymasz pieniądze zgromadzone na OFE, składki zostaną podzielone. Gdy w chwili śmierci pozostawałaś w związku małżeńskim, fundusz dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na twoim rachunku na rachunek małżonka w OFE.

Jednak warunkiem przekazanie pieniędzy na rachunek jest istnienie pomiędzy małżonkami wspólnoty majątkowej. Sposób podziału pozostałych środków zgromadzonych w OFE zależeć będzie od tego czy w umowie wskażesz osoby upoważnione do dziedziczenia twoich pieniędzy. Jeśli je wskażesz, osoby te otrzymają pieniądze zgodnie z twoją dyspozycją. Jeśli nikogo nie wskazałaś, pieniądze będą dziedziczone na takich zasadach, jak pozostała część pozostawionego przez ciebie majątku.

podobne wpisy:

  1. Czym jest ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym
  2. Czy mogę wypłacić środki z OFE ?
  3. Czym są polisy unit-link
  4. Co to jest ubezpieczenie ochronne
  5. Jaka emerytura dla nauczyciela ?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.