DaeSean Hamilton Authentic Jersey  2013 Grudzień | Poradnik Ubezpieczenia

Archive for 30 grudnia 2013

Ubezpieczenie zdrowotne

Niemal każdy z nas ma bardzo indywidualne potrzeby oraz oczekiwania co do leczenia i usług medycznych. Z pewnością jednak większość z nas chciałaby mieć bezpośredni dostęp do lekarzy, do badań, szpitali. Inni oczekują zwrotu kosztów leczenia, jeszcze inni liczą na otrzymanie konkretny... czytaj dalej

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance to dodatkowa usługa, która może być dołączona do konta bankowego, karty kredytowej, ubezpieczenia a w szczególności do ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. Assistance chroni klienta przed niespodziewanymi zdarzeniami, może być uzupełnieniem polisy AC i wtedy ubez... czytaj dalej

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) jest zawarte w grupie ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są zdrowie oraz życie ubezpieczonego. W ubezpieczeniu NNW prawo do świadczenia ubezpieczeniowego jest zależne od rodzaju doznania przez klienta oraz powstałych... czytaj dalej

Ubezpieczenia na życie i dożycie

Ubezpieczenie na życie oraz dożycie ma na celu głównie ochronę samego klienta oraz jego rodzinę. Posiadając tego typu polisę ubezpieczony ma pewność, iż w razie jego śmierci, rodzina otrzyma stosowne świadczenie, które pozwoli jej na godne życie. Tego typu ubezpieczenia bardzo często... czytaj dalej

Ubezpieczenia urządzeń, techniczne

Ubezpieczenie urządzeń, maszyn oraz aparatów technicznych od awarii dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych jest dostępne między innymi w towarzystwie ubezpieczeniowym PZU. Ubezpieczenie to obejmuje szkody mechaniczne, które p... czytaj dalej

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC – Auto Casco to ubezpieczenie pojazdu, chroniące od szkód spowodowanych przez klienta lub też osobę nieznaną. W przeciwieństwie do OC ubezpieczenie to jest całkowicie dobrowolne. Zasady AC są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, które przygotowane są indywi... czytaj dalej

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne jest z pewnością niezbędne dla każdego turysty, bowiem jeśli podczas podróży wydarzy się jakiś nieszczęśliwy wypadek lub też klient zachoruje i będzie musiał skorzystać z medycznej opieki, wszelkie koszty leczenia zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Warto... czytaj dalej

Grupowe ubezpieczenie pracownicze

Grupowe ubezpieczenie pracownicze jest skierowane dla grupy pracowników oraz wszystkich grup formalnych (m.in. związki zawodowe, spółdzielnie). Tego typu ubezpieczenie jest dostępne na przykład w towarzystwie PZU. Najmniejsza liczba pracowników, która jest niezbędna w celu zawarcia umowy ub... czytaj dalej

Ubezpieczenie utraty zysku

Umowa ubezpieczeniowa zawiera prognozowany zysk brutto, jaki ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wykonywania własnej działalności (wytwarzanie produktów, sprzedaż towarów i usług) w normalnej sytuacji, gdyby funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie zostało przerwane lub też zakłócone z po... czytaj dalej

czy ubezpieczenie kredytu ratalnego jest obowiązkowe

Przed świętami rusza sezon promocji w sklepach, które dotyczą przede wszystkim zakupów na raty 0 %. Oczywiście wydaje się to być bardzo opłacalne, ponieważ nie musimy „na raz” wydawać większej gotówki, tylko cały koszt dzielimy na dłuższy okres i miesięczna rata wychodzi... czytaj dalej