DaeSean Hamilton Authentic Jersey  2013 Wrzesień | Poradnik Ubezpieczenia

Archive for 30 września 2013

Ponowne przeliczenie emerytury

Emerytura jaką otrzymujemy, jak się okazuje może ulec zmianie – oczywiście przede wszystkim ze względu na fakt, że podlega waloryzacji ale również możemy samodzielnie złożyć wniosek w ZUS-ie o ponowne jej przeliczenie, jeśli podjęliśmy pracę po przejściu na emeryturę. Wypełn... czytaj dalej

Ubezpieczenie Cargo – co to jest?

Ubezpieczenie OC cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Dotyczy więc przewożonego towaru w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym oraz śródlądowym. Przedmiotem polisy jest przewożone mienie oraz jego strata, zniszczenie, kradzież. Cargo obejmuje wszelkie szkody powstałe na skute... czytaj dalej

Ubezpieczenie kosztów pogrzebu

W Polsce każda osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 76 lat może ubezpieczyć koszty związane z pogrzebem. Uwaga! Większość firm nie wymaga żadnych badań lekarskich przed podpisaniem polisy tak więc naprawdę jest to oferta dosłownie dla każdego. Ubezpieczony wybiera czy chce skorzys... czytaj dalej

Ubezpieczenie – jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenie szkody bez względu na to czy to my ją spowodowaliśmy, czy też jesteśmy osobami poszkodowanymi jest bardzo istotne, ponieważ od tego zależy czy w ogóle otrzymamy jakiekolwiek odszkodowanie. Pamiętajmy, że często ubezpieczyciel ma z góry określone terminy zgłaszania szkód, k... czytaj dalej

Co to jest renta dożywotnia ?

Renta dożywotnia to jedna z form pozyskania dodatkowych środków finansowych w zamian za zrzeczenie się prawa do własności określonej nieruchomości. Bardzo często jest ona mylona z tzw. odwróconą hipoteką, jednak zapewniam, że te dwa produkty są bardzo różne. Kiedy już zdecydujemy si... czytaj dalej

Emerytura mieszana – komu przysługuje

Emerytura mieszana została wprowadzona wraz z reformą emerytalną i stanowi połączenie starych oraz nowych zasad stosowanych podczas ustalania wysokości świadczenia emerytalnego. Część osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku mogą otrzymać w przyszłości właśnie mieszaną emeryturę. O... czytaj dalej

Odprawa emerytalna jak wyliczyć?

Odprawa emerytalna należy się pracownikom, którzy rozwiązują umowę o pracę z tytułu ich przejścia na emeryturę. Wysokość odprawy emerytalnej ogólnie jest równa miesięcznemu wynagrodzeniu, który otrzymywaliśmy z danej firmy. Oczywiście pracodawca może takie świadczenie wypłacić ... czytaj dalej

Jak odkładać na emeryturę?

Pewnie wiele osób czytając tytuł stwierdzi, że przecież każdy tak naprawdę już odkłada chcąc czy nie chcąc. W końcu część zarobionych przez nas pieniędzy trafia do ZUS-u oraz wybranego przez nas OFE. Jednak każdy także doskonale zdaje sobie sprawę jak niepewna jest nasza przyszło... czytaj dalej

Czy ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie jest dobrowolnym rodzajem ubezpieczenia i w związku z tym warunki umowy mogą być ustalane według zasady swobody umów, jednak treść stosunku prawnego lub tez jego cel nie może sprzeciwiać się ustawie ani zasadom współżycia społecznego zgodnie z art. 3531 K.c. W t... czytaj dalej

Kto ma prawo do renty specjalnej?

Renta specjalna to dosyć szczególne świadczenie, które przyznawane jest jedynie osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i nie posiadają one prawa do otrzymywania innych tego typu świadczeń lub zasiłków. Tylko prezes ZUS ma prawo do podjęcia decyzji o przyznaniu renty specjalnej. Oc... czytaj dalej